Witamy na stronie Zespołu Szkół w Skorzewie

Terminarz

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Ważne terminy I półrocze:

14.09.2020 (wtorek) – rada pedagogiczna godz.15.30.

24.09 –30.09.2020 (dowolny dzień)   zebranie z rodzicami online .

25.11.2020 (środa) – wywiadówka online  16.00-18.00.

Do 18.12.2020 (piątek) – wystawianie zagrożeń (oceny  niedostateczne oraz naganne  zachowanie).

23 - 31.12.2020 - zimowa przerwa świąteczna .

do 18.01.2021 (poniedziałek) - wystawianie ocen semestralnych.

21.01.2021 (czwartek) –rada pedagogiczna klasyfikacyjna online 15.30. 

01.02.2021 (poniedziałek) -  rozpoczęcie drugiego półrocza.

 01.02.2021 - 12.02.2021  – ferie zimowe.

16.02.2021 (wtorek)- wywiadówka semestralna online 16.00-18.00 .

18.02.2021 (czwartek) – rada pedagogiczna podsumowująca pierwsze półrocze online 15.30.

 

Ważne terminy II półrocze:

01.04.2021- 06.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna.

27. 04. 2021 ( wtorek) – wywiadówka online 16.00-18.00.

Do 17.05.2021 ( poniedziałek) – wystawianie zagrożeń (oceny  niedostateczne oraz naganne  zachowanie).

 25.05.2021 (wtorek) - egzamin ósmoklasisty – j.polski.

26.05.2021 ( środa) - egzamin ósmoklasisty –matematyka.

27.05.2021 ( czwartek) - egzamin ósmoklasisty – j.obcy.

do 17.06.2021( czwartek) –wystawianie ocen końcowo rocznych

22.06 2021(wtorek) - rada pedagogiczna klasyfikacyjna  15.30.  

25.06.2021 (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

25.06.2021 ( piątek) - rada pedagogiczna podsumowująca drugie półrocze online godz.12.00.

26.06.2021- 31.08.2021 – ferie letnie.

24.08.2021 (wtorek)- rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021.

27.08.2021 (piątek) – rada pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 –  Sz.Podstawowa cała                    12-13.11.2020

 –  Sz.Podstawowa cała                       4-5. 01. 2021

 –  Sz.Podstawowa  klasy I-VII         25-27.05.2021

 –  Sz.Podstawowa cała                           04.06.2021